Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
KEHOP 3.2.1-15-2016-00002.

A kedvezményezett neve:
Építési és Közlekedési Minisztérium
végső kedvezményezett:
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

A projekt címe:
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer

A projekt azonosító száma:
KEHOP-3.2.1-15-2016-00002

A projekt célja, tartalma:
A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, mely 2 új komplex hulladékkezelő központ és 8 hulladékudvar építésével, illetve a vegyes települési hulladék és elkülönített hulladék gyűjtésére alkalmas 235 339 db különböző mérető hulladékgyűjtő edényzet, 89 db hulladékgyűjtő- és szállító jármű, valamint a hulladékkezelést és hasznosítást segítő 19 db munkagép beszerzésével valósul meg.

A projekt elszámolható nettó összköltsége:
17 974 517 983 Ft

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:
14 267 391 381 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):
79.375655%

A projekt kezdetének dátuma:
2016-05-15

A projekt fizikai befejezésének dátuma:
2023.12.31.

A projekt pénzügyi zárásának dátuma:
2024.01.31.

A projekt előrehaladásának mértéke %-ban:
100%

Projektmenedzsment szervezet:
Építési és Közlekedési Minisztérium

Műszaki ellenőri feladatok ellátásáért felelős szervezet:
UTIBER Közúti Beruházó Kft

Kivitelező, építési munkák ellátásáért felelős szervezet:
KDV 2018 Konzorcium

Nyilvánosság tájékoztatása feladatok ellátásáért felelős szervezet:
M.L.K. Kapos 2002 Kft

Szemléletformálásért felelős szervezet:
Blatt András e.v.

A projekt előrehaladásának mértéke %-ban:
100%

A projekt a Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program keretében, az Európai Kohéziós Alap,
valamint Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósult meg.

PROJEKTÜNK BEMUTATÁSA

 

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás hosszú évek munkájának eredményeként egy olyan komplex hulladékgazdálkodási rendszert hozott létre, amely megfelel az európai és a magyar hulladékkezelési jogszabályi előírásoknak.

A 143 település összefogásával elkészült projekt legfontosabb eleme a Székesfehérvár és Adony területén megépült két hulladékkezelő központ. Mindkét telephelyen épült mechanikai hulladékválogató, a hozzá tartozó üzemeltetési létesítményekkel (irodaház, porta és hídmérleg, kocsimosó, parkolók stb.), illetve Székesfehérváron szelektív válogató csarnokot is építettünk. Természetesen, mindkét helyszín rendelkezik a rendszert kiszolgáló speciális eszközökkel, tárolóeszközökkel, munkagépekkel és szállító járművekkel.

A projekt részeként, Társulásunk a családi házas övezetek minden háztartása számára térítésmentes használatra egy-egy 120 literes szelektív hulladékgyűjtő edényt biztosít, a társasházi övezetekben pedig 240 literes edények vagy 1100 literes szelektív konténerek kerültek kiosztásra.

Budakeszi, Dunaújváros, Dunaföldvár, Gárdony, Mór, Oroszlány, Polgárdi és Székesfehérvár településeken hulladékudvarok is épültek, ezekben a térség lakossága térítésmentesen adhatja le a háztartásban keletkező, hulladékgyűjtő edénybe nem dobható hulladékát, megunt használati tárgyait is.

HULLADÉKKEZELŐ KÖZPONTJAINK MŰKÖDÉSE

 

SZÉKESFEHÉRVÁRI KEZELŐKÖZPONTUNK a háztartásokban keletkező összes (vegyes és elkülönítetten gyűjtött) hulladékot fogadja.

• A Társulás teljes területéről elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött csomagolási hulladék kezelésére válogatócsarnok létesült, melyben a hulladékfajták szétválogatása alapvetően automatizált, gépesített rendszerrel történik, kézi utóválogatással kiegészítve. A különböző frakciókat bálázzák, majd továbbküldik újrahasznosításra.

• A Székesfehérvár környékéről begyűjtött vegyes hulladék előkezelésére egy mechanikai előkezelő csarnok épült, amelyben leválasztásra kerül a vegyes hulladék 80 mm alatti, magas szervesanyag-tartalmú frakciója (B-frakció). Ezt a projekt keretében létesült biológiai stabilizálóban kezelik, majd a folyamat végeztével visszamaradt anyag a székesfehérvári lerakóban kerül ártalmatlanításra. A vegyes hulladék 80 mm feletti frakcióját mozgópadlós pótkocsikkal az Adonyi Kezelőközpontba szállítják.

ADONYI KEZELŐKÖZPONTUNK a háztartásokban keletkező vegyes hulladékot dolgozza fel.

  • A központ kezelőcsarnokában a vegyes hulladék kezelésének teljes folyamata megvalósul az előkezeléstől, a tüzelőanyagként nem hasznosítható frakciók leválasztásán át az RDF-előállításig, valamint itt történik az előállított anyag tárolása is.

Ide kerül beszállításra az adonyi térség teljes vegyeshulladék-mennyisége, valamint a Székesfehérváron és környékén gyűjtött vegyes hulladék 80 mm feletti frakciója, amelynek az energetikai hasznosítás érdekében az adonyi központban történik meg az utóaprítása. Az Adonyban keletkező 80 mm alatti frakció kezelése és lerakása helyben történik.

KEZELŐKÖZPONTJAINK LÉTESÍTMÉNYEI

Székesfehérvár:
– előkezelő csarnok és technológiai berendezései bálatárolóval
– válogatócsarnok és technológiai berendezései
– biológiai stabilizáló tér
Adony:
– kezelőcsarnok és technológiai berendezései, fogadó térrel és RDF tárolóval
– utókezelő tér
Mindkét helyszínen:
– tehergépjármű parkoló
– szociális és irodaépület
– hídmérleg+mérlegház
– üzemanyagtöltő állomás
– fúrt kút
– csapadékvíz gyűjtő rendszer záportározóval
– csurgalékvíz gyűjtő rendszer csurgalékvíz gyűjtő medencével
– tűzivíz tározó
– gépkocsimosó
– térvilágítás

A PROJEKT KERETÉBEN BESZERZETT, A FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SPECIÁLIS JÁRMŰVEK ÉS MUNKAGÉPEK

 

Hulladék-gyűjtéshez, szállításához szükséges járművek:
– hátsó töltésű hulladékgyűjtő járművek 2 és 3 tengelyes, illetve négykerék-meghajtású kivitelben
– görgős konténer emelő felépítményes tehergépkocsik és görgős konténer szállító pótkocsik
– kétkaros konténeremelő felépítményes tehergépkocsik
– nyerges vontatók és mozgópadlós félpótkocsik
– billenőplatós tehergépkocsi
– emelőhátfalas tehergépkocsi

Üzemeltetéshez szükséges munkagépek:
– tolólapos kompaktor
– teleszkópos gémszerkezetű homlokrakodógép
– törzscsuklós homlokrakodó
– targonca bálafogóval
– mobil dobrosta
– önjáró komposztforgató
– emelhető fülkés ipari gémes rakodógép
– rakodókanalas dózer
– kalapácsos aprító berendezés

 AZ ÚJ RENDSZERBEN MEGVALÓSÍTOTT HULLADÉKGYŰJTÉSI MÓDSZEREK

 

Elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok (műanyag, papír, fém) házhoz menő gyűjtése:
A projekt részeként, a térség háztartásai és lakóközösségei számára 120, 240 és 1100 literes gyűjtőedények kerültek kiosztásra. Előbbit a családi házas, utóbbiakat a társasházas övezetek kapták – térítésmentes használatba. Ezekben az edényekben a háztartásokban keletkező papír-, műanyag- és fém csomagolási hulladék együtt gyűjthető.
Az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat a szolgáltató rendszeresen elszállítja, a hulladékkezelő központban történő válogatást követően bálázzák, majd elszállítják újrahasznosításra.

Háztartási vegyes hulladék gyűjtése:
A vegyes, azaz az elkülönített gyűjtőbe be nem dobható háztartási hulladékot a szolgáltató a szokásos módon, a megszokott elszállítási napokon, a korábban is használt hulladékgyűjtő edényekből gyűjti be. A hulladékkezelő központok kezelőcsarnokaiban leválasztják a 80 mm alatti frakciót, melyet biológiailag stabilizálnak, eközben a tömege és térfogata is csökken, így kevesebb hulladék kerülhet a lerakókba. A 80 mm feletti frakciók mindegyike az adonyi kezelőközpontba kerül, ahol előaprítás és az energetikailag nem hasznosítható frakciók kiválogatása után a megmaradt anyagot tovább aprítva végtermékként másodlagos tüzelőanyagot készítenek, mely erőművekben vagy cementgyárakban hasznosítható.

Gyűjtősziget és házhozmenő gyűjtés a csomagolási üveghulladéknak:
Az üveghulladék nem dobható bele az elkülönített gyűjtőedénybe (mivel többek között tönkretehetné a válogatóművek futószalagjait, illetve balesetveszélyes a kézi válogatást végzőkre nézve), ezért a tömbházas övezetekben továbbra is megmaradnak a már jól ismert, közterületeken elhelyezett, szelektív üveggyűjtő konténerek, a családi házas övezetekben pedig előre meghatározott napokon házhoz menő rendszerben gyűjtjük be a csomagolási üveghulladékot.

Zöldhulladék elszállítása:
A zöldhulladék elszállítása a hulladéknaptárban rögzített időpontokban továbbra is a szokásos módon történik majd. A zöldhulladékot a hulladékkezelő telepen komposztálják.

Lomtalanítási akciók:
Évente egyszer a közszolgáltató elszállítja a háztartásokban feleslegessé vált, nem építési eredetű lomhulladékot. Ugyanakkor a lakosságnak év közben lehetősége van az számára feleslegessé vált tárgyait, illetve egyes veszélyes hulladékait a projekt keretében létesített hulladékudvarok valamelyikébe beszállítani.

HULLADÉKUDVARAINK

 

A projekt keretében 8 hulladékudvar is létesítettünk, Budakeszi, Gárdony, Dunaújváros, Dunaföldvár, Mór, Oroszlány, Polgárdi és Székesfehérvár helyszíneken. A hulladékudvarokat azzal a céllal építettük, hogy a lakosság ezekbe ingyenesen beszállíthassa azon hulladéktípusokat, melyek nem helyezhetőek a hulladékgyűjtő edényekbe. Ide tartoznak a veszélyes vegyi- és elektronikai hulladékok, gumiabroncsok, vegyszerrel szennyezett műanyag-, üveg-, fém-, és textilhulladékok, de 1000 kg/év súlyhatárig az építési bontási hulladékok is.

A hulladékudvarok az alábbi helyszíneken talűálhatóak:

1. Budakeszi hulladékudvar: Budakeszi külterület (megközelítés a 8102 sz útról lehajtva a Szennyvíztisztító telephez vezető úton, a telep mellett található)

2. Gárdonyi hulladékudvar: Gárdony, Mester utca 4. (Székesfehérvár irányából a 7. számú főúton a Dinnyési kereszteződést elhagyva kb.300 méterre, balra)

3. Móri hulladékudvar: Mór, Zrínyi Miklós utca 38. (a Zrínyi utca Vénhegyi utca sarkánál, a Tűzoltóság mellett)

4. Székesfehérvári hulladékudvar: Székesfehérvár, Váralja sor (a Széchenyi Csíkvári úti csomópont után az Új Váralja soron haladva 350 méterre, balra)

5. Dunaújvárosi hulladékudvar: Dunaújváros, Budai-Nagy A. utca 2. (a DunaNett Kft telephelye mellett)

6. Dunaföldvári hulladékudvar: Dudaföldvár, Kenderföldi utca (az utca végén balra)

7. Polgárdi hulladékudvar: Polgárdi, Jenői út (Vertikál Np Zrt telephelye mellett)

8. Oroszlányi hulladékudvar: Oroszlány, Felső telep (megközelítés: a Mindszenti út folytatásában, az erdészeti magánút kezdeténél)

Társulásunk hulladékudvaraiba háztartási mennyiségben, térítésmentesen beszállítható veszélyes és nem veszélyes hulladékok általánosságban az alábbiak. (Az egyes helyszíneknél a hulladékfajták átvételi körében és a nyitvatartási időben lehetnek különbségek, ezért minden esetben érdeklődjön az érintett szolgáltatónál!)

– Veszélyes anyagot nem tartalmazó elektronikai hulladék: számítógép, kisháztartási berendezések, barkács gépek, mosógép stb.
– Veszélyes anyagot tartalmazó elektronikai hulladék: pl.: tévé, monitor, hűtő, stb.
– Étolaj, zsír: használt sütőolaj, zsírmaradékok.
-Fáradt olaj: motorolaj, kenőolaj
– Elemek, akkumulátorok: száraz elemek, háztartási kis akkumulátor, ólomakkumulátor.
– Fénycső: háztartási világító testek, villanykörte, stb.
– Veszélyes anyagot nem tartalmazó festék: diszperziós (vízbázisú) festékek.
– Veszélyes anyagot tartalmazó festék: oldószeres festékek, lakkok
– Göngyöleg: szennyezett csomagolóanyagok, olajos kannák, festékes edények stb.
– Növényvédő szerek: lejárt, megmaradt permetszerek, rovarirtó szerek.
– Aeroszol: spray-s flakonok.
– Lomhulladék: bútor, szőnyeg, matrac, ágynemű, textília, ruha, cipő stb.
– Gumiabroncs (személyautó): tiszta állapotban, felni nélkül,
– Papír csomagolási hulladék: újságok, füzetek, csomagolópapír, papírdoboz, kartondoboz.
– Műanyag csomagolási hulladék: tiszta PET palack, műanyag flakonok, nylon fólia.
– Fém csomagolási hulladék: tiszta konzerves doboz, üdítős és sörös fémdobozok.
– Üveg csomagolási hulladék: ételmaradéktól és szennyeződésektől mentes üvegpalackok, öblös üvegek.
– Vashulladék: háztartási fémhulladékok, kerítésdrót, edények, vascsövek, radiátorok stb. lakossági mennyiségben.
– Kevert építési, bontási hulladék: nem veszélyes törmelék, WC-csésze, mosdókagyló, ajtó, ablakkeret, beton, tégla, cserép, csempe, kerámia stb.
– Biológiailag lebomló hulladék (zöldhulladék) korlátozott mennyiségben, csak egyes hulladékudvarokban: ágak, gallyak (maximum 7-10 cm vastagságúak és 150 cm hosszúak lehetnek) fanyesedék, falevél, fűkaszálék, vágott virágok.

Hulladékudvaraink NEM vesznek át: kommunális hulladékot, ételmaradékot, állati eredetű hulladékot, gyógyszereket, orvosi fecskendőket, mezőgazdasági-, felnis-, szennyezett gumiabroncsokat, tuskókat, gyökérzeteket, 10 cm-nél vastagabb ágakat, bitumenes hullámlemezt, bitumenes parkettát, hullámpalát, eternit csöveket, egyéb azbeszt tartalmú anyagokat, üzemanyag maradékot.

PR ÉS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás kiemelt feladatai közt kezeli a tájékoztatást és szemléletformálást, hisz projektünk akkor lehet igazán sikeres, ha a lakosság magáévá teszi környezetvédelmi célkitűzéseinket és aktívan együttműködik a szelektív gyűjtésben. Kommunikációnk során legfőbb feladatunk volt, hogy egyrészt információt nyújtsunk a térség lakóinak a program részleteiről, másrészt erősítsük környezettudatos magatartásukat. Eloszlassuk a tévhiteket, és érdekeltté tegyük az együttműködésben a Társulás 143 önkormányzatát és a településeken élő mintegy 520 ezer embert.

Honlapunkon (www.kdv.hu) keresztül az érdeklődők naprakész információkat kapnak a KDV Hulladék-gazdálkodási Rendszerről. Lakossági és ifjúsági szemléletformáló rendezvényeinken az érdeklődők pontos képet kaptak arról, hogy milyen beruházások valósultak meg térségükben, milyen lesz az új hulladékgyűjtési rendszer, másrészt közvetlenül tehették fel kérdéseiket a projektet irányító szakembereknek. Sajtómegjelenéseken keresztül tájékoztatást nyújtottunk és nyújtunk a projekt aktuális állásáról. Lakossági információs kiadványainkat eljuttattuk a Társulás minden háztartásába. Ezek a leporellók fontos és hasznos információkat tartalmaznak az elkülönített gyűjtésről és a hulladékudvarok használatáról.

Hisszük, hogy a szemléletformáló kampányaink során szerzett közvetett és közvetlen tapasztalat meggyőzi a lakosságot arról, hogy valóban érdemes odafigyelni arra, hogy mit, hová és hogyan gyűjtsenek háztartásaikban. Környezetünk védelme közös érdekünk, mindannyiunknak tenni kell a megóvásáért! Fejlesztéseink hozzájárulnak ahhoz, még magasabb minőségű közszolgáltatást nyújthassunk. Meggyőződésünk, hogy új beruházásaink tovább segítik Önöket abban, hogy megóvják saját, közvetlen környezetüket, ezáltal közös otthonunkat, Földünket!

A projekthez kapcsolódó további dokumentumok és információk:

Fényképek a projekt előrehaladásáról

Edényzet beszerzés

Járművek


Gépbeszerzés

Adony hulladékkezelő központ

   Az elkészült, üzemelő létesítmény:

Székesfehérvár hulladékkezelő központ

   Az elkészült, üzemelő létesítmény:

 

Hulladékudvarok

 

Budakeszi hulladékudvar

Dunaföldvár hulladékudvar

Dunaújváros hulladékudvar

Gárdony hulladékudvar

Mór hulladékudvar

Oroszlányi hulladékudvar

Polgárdi hulladékudvar


Székesfehérvár hulladékudvar

„Ha van közös cél, lehet közös nevező is!” – Lezárult a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése

– Rendkívüli eredmény az, hogy most itt lehetünk! Közel húsz éve annak, hogy 143 település összefogott azért, hogy megreformálja a hulladékgazdálkodást a Közép-Duna vidékén. Új hulladékgazdálkodási programunk a bizonyíték arra, hogy ha van közös célunk, lehet közös nevezőnk is. Ha össze tudunk fogni, együtt meg tudjuk valósítani mindazt, amit elődeink megálmodtak – hangsúlyozta köszöntőjében dr. Cser-Palkovics András, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer október 4-i projektzáró rendezvényén.

Székesfehérvár polgármestere – a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás elnöke – ünnepi beszédében köszönetet mondott mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy 18,5 milliárd forintból – 14,5 milliárd forint európai uniós és hazai támogatással – Székesfehérváron és Adonyban megépüljön a két hulladékkezelő központ, Budakeszi, Dunaföldvár, Dunaújváros, Gárdony, Mór, Oroszlány Polgárdi és Székesfehérvár településeken megnyíljon nyolc új hulladékudvar, és 143 településen elinduljon a házhoz menő szelektív gyűjtés rendszere.

– Rengeteg ember közös munkájának az eredménye az, amit elértünk! – hangsúlyozta dr. Cser-Palkovics András. – Büszkék lehetünk rá, nemcsak a hulladékgazdálkodás, hanem környezetvédelem területén is! A projekt keretében az elkülönített hulladékgyűjtést biztosító gyűjtőedényeket juttattunk el a lakossághoz, az ő aktív közreműködésük is szükséges ahhoz, hogy projektünk hosszú távon sikeres legyen. A munkánk tehát nem zárul le. Rengeteg szakmai javaslat jött, amit érdemes lenne megvalósítani. Hiszek abban, hogy fogunk tudni együtt működni a jövőben is, és a most még hiányzó elemeket is meg tudjuk valósítani a következő években – zárta beszédét a társulásvezető.

Törő Gábor országgyűlési képviselő ünnepi beszédében elmondta: több mint 517 ezer ember környezetét teszi élhetőbbé az új hulladékgazdálkodási rendszer, melynek bevezetésével a begyűjtött hulladéknak alig fele kerül a lerakókba.

Az eseményen részt vett Barkóczi Barbara, a Miniszterelnökség titkárságvezetője és dr. Raisz Anikó,  az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. Mindketten a körforgásos hulladékkezelés és a környezetvédelmi projektek támogatásának fontosságát hangsúlyozták, illetve gratulációjukat fejezték ki a projekt példaértékű megvalósításáért.

A 18,25 milliárd forint összértékű, Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése (KEHOP 3.2.1-15-2016-00002) elnevezésű program az Európai Unió támogatásával, az Európai Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg.